سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید حسن پور دهنوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده نساجی گروه تکنو
سعید رضایی زارچی – یزد دانشگاه پیام نور دانشکده فیزیک
فرزانه نادرپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده نساجی گروه تکنولوژی

چکیده:

غشاهای نانوفیلتری اغلب بهعنوان غشاهای بازوگشاد از نظر اندازه سوراخ ها اسمز معکوس دسته بندی می شوند تفاوت میان این دو دسته گرچه کاملا مشخص است ولی مهمترین تفاوت قابل ذکر میان این دو دسته توانایی نانوفیلتراسیون برای جداکردن یونهای دو ظرفیتی است در حالیکه این فیلترها یونهای تک ظرفیتی را از خود عبور می دهند عقیده معمول درباره اندازه منافذ غشاهای نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس این است که تفاوت فاحشی مشاهده نمی شود مانند اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون ولی در یافته های اخیر مشخص شده است که با استفاده از میکروسکوپهای نیروی اتمی (Atomic Force Microscope) AFM می توان منافذ نانوفیلترها را مشاهده کرد. مکانیزم انتقال و غشاهای نانوفیلتر کاملا پیچیده بوده و هنوز در میان محققان مورد بحث و مجادله است مدلهایمتعددی برای تشخیص اثر پارامترهای مختلف برروی مکانیزم انتقال و پیشگویی کارایی نانوفیلترها تاکنون پیشنهاد شده است دو تئوری مهمی که در این زمینه ارائه شده است جذب سطحی – جریان موئینگی و حل شدن نفوذ هستند در حین طراحی فرایند نانوفیلتراسیون باید پارامترهای مختلف برفرایند را تحت کنترل قرار داد.