سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مجتبی زبر جد – دانشجوی دکتری،دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
رضا باقری – استادیار
آندرا لازری – استادیار،گروه مهندسی مواد دانشگاه پیزا ایتالیا
جیوانی لویتا – استاد

چکیده:

بهبود خواص مکانیکی پلی پروپیلن PP به کمک افزودن همزمان ذرات صلب و نرم به ان روش شناخت شده ای در صنعت می باشد این تحقیق برروی اثر الیاف شیشه و ذرات لاستیک EPR برروی خواص مکانیکی و مکانیزم تغییر شکل PP متمرکز گردیده است بدین منظور کامپوزیت های با درصدهای وزنی متفاوت از الیاف شیشه و ERP به وسیله روش اکستروژن و تزریق تولید گردید. جهت بررسی مکانیزم تغییر شکل ازمایش کشش و مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی به کار گرفته شدند. نتایج ازمون کشش بیانگر بهبود چشمگیر استحکام تسلیم و مدول کامپوزیت PP/GF/EPR در مقابل PP/EPR می باشد مطالعات میکروسکوپ نوری نشان دهنده وجود ناحیه تخریب damage zone ناشی از کشیده شدن در تمام نمونه ها می باشد. بررسی دقیق تر این نواحی توسط SEM نشان داد که جوانه زنی نواحی تخریب از ذرات لاستیک و الیاف شیشه صورت می پذیرد. این مناطق که بسیار به Crazing شبیه هستند تمال به حرکت به سمت دو انتهای الیاف شیشه را دارند.