سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید نصیری – گروه فیزیک – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین زندی – گروه فیزیک – دانشگاه شهید باهنر کرمان
جابر شریفی – گروه فیزیک و فوتونیک – دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

چکیده:

از برهم کنش لیزرهای شدت بالا با پلاسما می توان از طریق فرآیند جذب تشدیدی الکترونهای دداغ در سطح بحرانی پلاسما تولید نمود. این الکترونهای داغ که انرژی بالایی داشته می توانند به صورت عمقی به درون مواد نفوذ کرده و سبب یونیزاسیون ترازهای داخلی شوند. گذر الکترونها به این ترازهای داخلی باعث گسیل خطوط مشخصه می شوند که شار این خطوط مشخصه بستگی به زاویه بیم لیزر فرودی دارد. این پرتوهای ایکس کاربردهای وسیعی در علم و صنعت دارند.