سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان سیوندی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ذرات نانو لوله کربنی (CNTs) به دلیل دارا بودن استحکام بسیار بالا و ساختار لوله ای شکل، به عنوان موادی مناسب برای ساخت برخی از کامپوزیت ها شناخته شده اند. در این پژوهش پوشش Ni-P و پوشش کامپوزیتی Ni-P-CNT با ساتفاده از روش الکترولس روی زمینه فولادی رسوب داده شد و خواص تریبو لوژیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. مشخصه یابی پوشش ها به کمک آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) صورت پذیرفت. ارزیابی رفتار تربیولوژیکی پوشش ها توسط آزمون پین روی دیسک و سختی پوشش توسط دستگاه میکروسختی سنج انجام شد.نتایج آزمایشگاهی نشان داد که ذرات نانو لوله از توزیع یکنواختی برخوردار بوده و عملیات حرارتی د ردمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد به علت مشارکت بالای نانو لوله ها د رپوشش و رسوب فاز سخت Ni3P بالاترین سختی را ایجاد می کند. ضریب اصطکاک از حدود ۰/۱ آغاز شده ولی بتریج با سایش سطح افزایش می یابد و به حدود ۰/۵ می رشد؛ دامنه تغییرات آن نیز گسترده می شود. مکانیزم عمده سایش ترکیبی از مکانیزم خراشان و خستگی است. استحکام بسیار بالا و خاصیت خودروانکاری نانو لو له های کربنی سبب کاهش ضریب اصطکاک و افزایش مقاومت سایشی در پوشش کامپوزیتی شده است.