سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید محمدی چری – تهران دانشگاه امام حسین (ع) دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
عبدالحسین رضوانی – تهران دانشگاه امام حسین (ع) دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
امیرمسعود میری – تهران دانشگاه امام حسین (ع) دانشکده برق گروه الکترونیک

چکیده:

مکانیسمهای رشد نانولوله های کربنی تک دیواره SWCNTs سنتز شده توسط روشهای تخلیه الکتریکی AD و تبخیر لیزری LV شامل مدلهای جامد – مایع – بخار VLS ، جامد – مایع – جامد SLS و همچنین مدلهای رشد ریشه ای BG و رشد راسی TG بررسی شدند. بعد از یک رشته تحلیلهای تجربی مدل نهایی رشدی را با نام تبدیل فاز حالت جامد SST که نشات گرفته از مدلهای رشد ذکر شده است برای مکانیسم رشد SWCNTs معرفی می کنیم