سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قربان محمدی – رئیس اداره امور اداری راه آهن شرق
محمد بهمنش – رئیس اداره امور رفاهی و خدمات راه آهن شرق

چکیده:

نقش سازمان در دستیابی به هدفهای اقتصادی سیاسی-اجتماعی و فرهنگی آنچنان برجسته است که سازمانهای هرجامعه را گردونه های محقق هدفهای آن میدانند و روشن است که نیروی انسانی عنصر اساسی هرسازمانی می باشد و نیروی انسانی ناسازوار با هدفهای سازمان مجموعه بازدارنده ای است که کل مجموعه را بیراهه می کشاند هسته اصلی و عملیاتی یک سازمان کارکنانی می باشند که کار اصلی آنها تولید مزاورده و دادن خدمات بصورت مستقیم می باشد و درواقع به یک سازمان زندگی می بخشند و نقش قلب را ایفا می نمایند درحال حاضر سازمان راه آهن با حدود 14000 نیرو یکی از سازمانهای زیربنایی و حیاتی در نظام جمهوری اسلامی می باشد که وظیفه اصلی آن ارایه خدمات و حمل بار درجهت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد که می طلبد راهکارهای مناسب درجهت توجه بیشتر به نیرویا نسانی که عامل اساسی و تعیین کنندهدراجرای نقش سازمان راه آهن می باشد امضا و اجرایی گردد.