سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهره طالب – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی، شیراز
آیت اله رضایی – کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه هرمزگان-آموزش و پرورش فارس
سیدمحمد تقوی –

چکیده:

نشست مستقیم آلودگی ها شامل ذرات معلق و گازهای سمی در زمینهای حوالی از راه هوا با امکان انتقال از نقاط دور از عمده‏ترین راه‏های آلوده‏سازی زمین های کشاورزی قرار گرفته در این بستر می باشند در این بین نیروگاههای حرراتی تولید برق به عنوان منابع بسیار بزرگ تولید کننده آلاینده های اصلی هوا مانند اکسید های نیتروژن (NOx)، اکسید های گوگرد (SOx)، وذرات معلق PM)) نقش مهمی در آلوده کردن اقلیم اطراف خود بازی می کنند.این مطالعه که با استفاده از مدل ریزمقیاس SATURNE انجام شده است، میزان آلودگی زمین های کشاورزی رااز طریق نشست آلاینده ها ی هوای ناشی از نیروگاه حرارتی بندرعباس را در مناطق مجاور نیروگاه مورد بررسی قرار داده است.دراین پژوهش، ابتدا کلیه مشخصات مکانی نیروگاه اعم از موقعیت دودکش ها،ساختمان های اداری و فنی اطراف آن و نیز منطقه آبی حوزه آن با دقت بالا با استفاده از برنامه نویسی PYTHON در یک شبکه سه بعدی با ساختار غیر همگون طراحی گردید. در این شبکه بالاترین میزان دقت تفکیک به میزان 2 متر به محل دودکشها در مرکز شبکه اختصاص داده شده است و ابعاد سلولها با نسبت افزایش 1.2 با دور شدن از مرکز شبکه افزایش می یابد. بازه زمانی مطالعه شامل زمستان 92 است. داده های هواشناسی و همچنین داده های مربوط به میزان نشر گازهای آلاینده و ذرات معلق از نیروگاه مورد نیاز برای شبیه سازی در بازه زمانی مطالعه به ترتیب از طریق سازمان هواشناسی کشور و سازمان محیط زیست تهیه شده اند.نتایج مدلسازی شامل غلظت آلاینده ها در هوا در نزدیکی سطح و میزان نشست آنها بر سطح زمین به صورت خشک بصورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین عوامل تاثیر گذار بر میزان نشست شامل شرایط آب و هوایی، نسیم دریا/خشکی و رابطه میزان نشست با میزان نشر از منبع آلودگی مورد بررسی قرار گرفته است.