سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر ریوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی
محمدرضا محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی
محمدحسین معماریان – استادیار گروه فیزیک دانشگاه یزد

چکیده:

بارورسازی ابرها که به عنوان شاخه ای از علم تعدیل آب و هوا شناخته می شود نوعی برخورد و رفتار با ابرها در جهت افزایش بارش در ابرهایی است که فرایند بارش در داخل انها در حال شکل گیری و اجرا است برای بارورسازی ابر نیاز به بررسی دقیق وضعیت ابراز لحاظ ارتفاع، گستردگی، تراکم، میزان اب موجوددر ابر، سمت و سرعت حرکت سیستم است باروری ابرها برای افزایش بارندگی مه زدایی و کاهش خسارات تگرگ مورد استفاده قرارمیگیرد با توجه به موقعیت و ویژگیهای اقلیمی استان یزد و قرارگیری آن در مرکز فلات ایران و منطقه با اقلیم خشک نیاز به استفاده از روشهای نوین تامین اب برای مصارف کشاورزی و مقابله با خشکسالی ها می باشد در این مطالعه با استفاده از داده های مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها برای سال ۱۳۸۷ روزهای با عملیات بارورسازی و منطقه بارورسازی استخراج شد.