سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
حمید امیرنژاد – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
میلاد اتقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

خروج دام از جنگل های استان مازندران همواره از دغدغه های اساسی سیاست گذاران منابع طبیعی در استان و کشور بوده است . چرای بیرویه دام در مناطق جنگلی استان، منجر به تخریب منابع طبیعی و کاهش چشمگیر پوشش جنگل ی شده است . این مطالعه به کمک رهیافت توابع کیفی، به بررسی میزان اثر عوامل اقتصادی – اجتماعی جهت خروج دام از مراتع استان در سال ۱۳۸۸ می پردازد . بر این اساس متغیرهای درآمد سالانه دامداران، تعداد شغل، بعد خانوار، تجربه دامداری، متغیر اهمیت حف ظ منابع طبیعی، سن د امدارن، مشارکت در طرح های مرتعداری، میزان اهمیت به دوره ی قرق مراتع و تحصیلات دامداران، به عنوان متغیرهای اصلی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته و به کمک توابع کیفی و مدلهای انتخاب دوگانه (Binary Choices)مورد بررسی قرار گرفته اند