سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود دهقانی چم پیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزام صفرزاده ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدهادی جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی
حسن منیری – کارشناس مهندسی عمران

چکیده:

اگر چه مطالعه امواج دریا و تئوری های بیان کننده آنها به سالهای بسیار دور باز می گردد، لیکن از اهمیت بررسی و مقایسه آنها با یکدیگر در شرایط محیطی یکسان کاسته نشده است . تئوری های ایری (خطی)، استوکس ( مرتبه های مختلف)، کنویدال (مرتبه 1 یا 2)، یکی پس از دیگری به منظور برطرف نمودن نیاز متخصصان حوزه دریا، پایه گذاری شدند . چالش انتخاب هر یک از تئوری های فوق، در محاسبات مربوط به سکوهای ثابت جاکت، موضوعی درخور توجه برای طراحان سازههای دریایی میباشددر این مقاله با استفاده از نرم افزار اجزای محدود 2000SAP به مدلسازی یک سکوی پایه ثابت جاکت تحت اثر جریانات آب دریا و امواج حاصل از سه تئوری تئوری ایری (خطی)، استوکس ( مرتبه های 5) و کنویدال (مرتبه 1) پرداخته شده و میزان پاسخ سکو با محاسبه تغییر مکان رأس نسبت به کف آن در هریک از سه حالت محاسبه و با یکدیگر م قایسه شده است . نتایج حاصله نشان می دهد که تیزی موج بر میزان چرخش رأس سکو اثر مستقیم دارد، در حالی که بر میزان جابجائی رأس تأثیر چندانی نمی گذارد.