سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فائزه حکیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عباس هاشمی منش – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی پردیس کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه
سمیه چاووشی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
زهرا معین خیاط – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

زوفا (Hyssopus officinlis L.) یکی از مهمترین گیاهان دارویی و ادویه ای به شمارمی رود. و امروزه از پیکر رویشی آن در ساخت داروهای دیابت، ضد سرفه، برونشیت و آسم استفاده می شود. جوانه زنی سریغ، همزمان و درصد بالای جوانه زنی از ویژگی های یک بذر خوب برای استفاده تجاری از بذور و کشت در مزرعه است. بنابراین تیمارهای خراشدهی، پرایمینگ با پلی اتیلن گلیکول، تیمارهای هورمونی اکسین و جیبرلین (100، 500، 1000، 1500 پی پی ام) به منظور بهبود پارامترهای جوانه زنی در پیاه زوفا آزمایش شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد تیمارها باعث بهبود برخی از پارامترهای جوانه زنی شد. بالاترین طول گیاهچه و ساقه چه در تیمار جیبرلین 100 و 1500ppm بدست آمد. بیشترین طول ریشه چه مربوط به اکسین 100ppm می باشد. بالاترین شاخص بنیه و درصد جوانه زنی به ترتیب مربوط به اکسین 100ppm و جیبرلین 1000ppm است.