سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا خانلرتبار – کارشناس محیط زیست شهرداری بابلسر
زهرا ملکی – کارشناس محیط زیست شهرداری فریدون کنار

چکیده:

امروزه نگرش به سواد در جهان تغییرات بنیادی نموده است بطوریکه دیگر از سبد سواد برای افرادسخن به میان می آید که جنبه های متنوع و مختلفی از انواع سواد را در بر می گیرد. در جهان امروز نرخ با سوادی نمایانگر سرمایه انسانی به عنوان بزرگترین عامل توسعه محسوب می گردد. سواد زیست محیطی از جمله ملزومات اساسی این سبد می باشد که شهروند مدرن و جهان وطنی امروز بایستی مسلط به آن باشد. برای ایجاد سواد مطلوب زیست محیطی هیچ ابزاری مهمتر و قدرتمندتر از انواع رسانه ها در جامعه امروزی نمی باشد که در این مقاله به روش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای، مجلات و اینترنت به تبیین آن پرداخته شده است.