سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا خزایی – کارشناس ارشد بخشدار گیان نهاوند
اسماعیل زارعی کوشا –

چکیده:

توجه به عوامل محیطی در تدوین استراتژی به عنوان یکی از ارکان سه گانه مدیریت استراتژیک ضروری و اجتناب ناپذیر است با توجه به رشد فزاینده الودگی های زیستی نظیر گازهای گلخانه ای و سایر الاینده ها توجه به عوامل زیست محیطی در تدوین استراتژیهای سازمانی می تواند به کاهش اثرات زیانبار این الاینده ها بیانجامد. دراین مقاله ما با مرور پیشینه موضوع و به روش کتابخانه ای مکاتبه الکترونیکی و جستجوی اینترنتی به جمع اوری اطلاعات مربوط به استراتژی های شرکت توانیر از شرکتهای وابسته به وزارت نیرو پرداخته و سپس ضمن معرفی مراحل تدوین استراتژی ضرورت توجه به عوامل زیست محیطی درا ستراتژی های این شرکت را با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM در محیط اکسل اولویت بندی نموده ایم.