سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج فقیری – کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون درریایی خرمشهر
علیرضا صفاهیه – دکتری تخصصی ، دانشگاه علوم و فنون درریایی خرمشهر
منصور جوهری رنگ – کارشناسی ارشد، مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام
سیمین عیدی وند – دکترا مرکز پژوهش پتروشیمی بند رامام

چکیده:

بندر امام خمینی(ره) در انتهای شمال غربی خلیج فارس به وسیله آبراهه خور موسی به این خلیج متصل می شود . آلودگی ناشی از ترددنفتکش ها، حوادث و سوانح مربوط به رفت و آمد کشتیها، منابع و صنایع مستقر در خشکی از جمله عوامل آلودگی و تأثیرگذار بر روی اکولوژی این منطقه است. در این بین آلودگی فلزات سنگین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فلزات سنگین جزء آلاینده های پایدار می باشند و از جمله آلاینده هایی می باشند که قابلیت تجزیه بیولوژیکی ندارند و ممکن است ضمن ورود به بدن آبزیان در آنها تجمع نمایند. در بین نرم تنان، دوکفه ای ها مهم ترین گروهی هستند که به عنوان شاخص آلودگی و پایش محیط به کار می روند. به منظور بررسی وضعیت بندر امام خمینی از نظرغلظت فلزات جیوه، مس و سرب و برآورد انباشتگی این فلزات سنگین در صدف دوکفه ایCrassostrea gigas و همچنین بررسی امکان استفاده از این گونه به عنوان پایشگر زیستی آلودگی فلزات سنگین، نمونه های رسوب و صدف از منطقه بین جزرومدی بندر امام خمینی در بهمن 1387 جمع آوری گردید. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه و آماده سازی، محتوی جیوه ی آن ها با دستگاه مرکوری آنالایز اندازه گیری ش د