سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رکسانا وطنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سروش زرین ابادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
امیر صمیمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

امونیاک یک محصول صنعتی حائز اهمیت با کاربردهاو روشهای تولید گوناگون می باشد از انجایی که تولید این محصول به سبب انجام واکنشهای شیمیایی با تبادل حرارت زیادی انجام می گیرد لذا بررسی میزان مصرف انرژی در ان اهمیت ویژه دارد دراین مقاله واحد سنتز امونیاک پتروشیمی رازی که اساس آن سنتز به روش ریفورمینگ می باشد با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys شبیه س ازی شده و برای بررسی دقت شبیه سازی نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های واقعی مقایسه شده است سپس عوامل گوناگون برعملکرد راکتور ریفرمر برای رسیدن به حداکثر تولید با درنظر گرفتن حداقل مصرف انرژی بررسی شده و در اخربهترین شرایط برای جلوگیری از تشکیل کربن مورد بررسی قرارگرفته است.