سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا نعمت الهی – گروه محیط زیست ، واحد آباده ، دانشگاه آزاد اسلامی ، آباده ، ایران
هانیه نوذری – گروه محیط زیست ، واحدآباده ، دانشگاه آزاد اسلامی ، آباده ، ایران

چکیده:

آبی که برای آشامیدن استفاده می شود باید ار نظر بهداشتی و مقدار املاح موجود مطلوب و در حد استاندارد باشد. نیترات یکی از یونهای عمده در آب طبیعی است و مقدار نیتریت نیز در آبهای طبیعی قابل توجه نیست و حضور آن به میزان زیاد نشان دهنده احتمال آلودگی به فاضلابهای شهری ؛ صنعتی یا کشاورزی است. این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی بر روی 94 نمونه ؛ برداشت شده از چاههای منابع شرب شهر و روستا شهرستان آباده در سال – 49 انجام شد. که به کمک دستگاه اسپکتروفتومتری با اشعه UV برای سنجش مقدار نیترات ؛ و برای سنجش نیتریت از اشعه مرئی استفاده شده است.از یافته های این مطالعه میتوان نتیجه گرفت ؛ که کیفیت منابع آبی زیر زمینی مورد مطالعه منابع شهری 199 % از نظر غلظت نیتریت و نیترات مطلوب و در حد استاندارد های آب شرب ایران می باشد و 94 % منابع آب شرب روستایی مغایر با استاندارد بوده که قابل تامل و بایستی مورد توجه قرار گیرد.