سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود اسلامی مسرور – دانشجوی ارشد مهندسی مواد-شناسایی و ساخت مواد فلزی، دانشگاه فردوسی مشه
سیدعبدالکریم سجادی – دانشیار گروه مهندسی مواد و متاورژی دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی شفیعی حق شناس – فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قز

چکیده:

سوپرآلیاژهای پایه نیکل بخصوص ریختگی معمولا برای ساخت پرههای ردیف اول توربین گازی مورد استفاده قرار میگیرند. این پرهها پس از کارکرد طولانی مدت، حدود 25000 ساعت از نطر میکروساختاری و ماکروساختاری دچار عیوبی میگردند. از جمله اینعیوب ایجاد ترکهای خزشی در مناطق بحرانی پره توربین میباشد. بنابراین در این پژوهش با انجام آزمونههای خزشی نمونههای شیاردار طبق استاندارASTM Eد 292 تحت دو شرایط 982℃-154 MPaو586MPa-760و مقایسه با نمونههای بدون شیار، تغییرات میکروساختاری ناشی از تنشهای چندمحوره مورد تحقیق قرار گرفته است. پس از بررسیهای انجام گرفته مشخص گردید،نمونهای حاوی شیار دارای عمر خزشی به مراتب کمتری نسبت به نمونههای عادی میباشند و این حساسیت ضعیف شدن ناشی از شیار در شرایط دما پایین و تنش بالا محسوس تر میباشد.