سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تکتم ندافان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
محمد وحیدی نیا – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا عاشوری – قطب فسیل شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سازند کلات یکی از مهم ترین واحد های حوضه رسوبی کپه داغ به سن ماستریشین پسین می باشد . این سازند در برش تنگ دوبرادر واقع در 94 کیلومتری شمال شرق مشهد می باشدکه از نظر لیتولوژیکی شامل ماسه سنگ آهکی، سنگ آهک ، سنگ آهک ماسه ای ، شیل ومارن بوده و 124 متر ضخامت دارد . بررسی ومطالعه پتروگرافی این سازند در برش فوق منجر به شناسایی 15 رخساره سنگی شده است. این رخساره ها در دو گروه آواری و کربناته قرار گرفته اندکه 4 رخساره آواری و 11 رخساره کربناته تشخیص داده شده است. شناسایی این رخساره ها موید رسوبگذاری در یک رمپ کربناته کم عمق همراه با پشته های سدی ودرمحیط های لاگونی نیمه محصور ، پشته های سدی بایوکلاستی ودریای باز می باشد .علاوه بر این رخساره شیلی این توالی کربناته موید رسوبگذاری در یک محیط رسوبی عمیق تر نسبت به رخساره های آهکی می باشد .