سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا پورمند – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق

چکیده:

جیوه و ترکیبات آن سمی بوده و در مقادیر جزئی برای سلامتی انسان و محیط زیست خطرناک می باشد یکی از منابع بزرگ الودگی جیوه کارخانههای کلر الکالی است این کارخانه ها جیوه را برای تبدیل نمک به کلر و هیدروکسید سدیم استفاده می کنند دراین تحقیق جهت حذف جیوه از پساب صنایع کلر الکالی نانوجاذبهای زیر مورد استفاده قرارگرفت. نانواکسید سیلیکون ابگریز در فاز محلول نانواکسید سیلیکون اب دوست درفاز محلول، نانواکسید سیلیکون آب دوست در فاز گازی ، نانواکسید اهن مغناطیسی در فاز گازی و نانواکسید اهن مغناطیسی در فاز محلول بهترین درصد کاهش جذب جیوه توسط نانواکسید اهن مغناطیسی در فاز محلول مشاهده و شرایط جهت حذف جیوه بهینه شد.