سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا ایمانی – تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک گروه فیز
کاووس میرعباس زاده – تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک گروه فیز
روح اله عظیمی راد – تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر گروه فیزیک نانو

چکیده:

محلول محتوی متیلن بلو MB تحت تابش نور UV تجزیه می شود فیلم نازک ZnO به روش سل – ژل روی زیرلایه شیشه ای در دمای ۱۴۰ درجه سانتی گراد تهیه شد سرعت تجزیه پس از ورود فیلم نازک درون محلول متیلن بلو افزایش یافت نانولوله های کربنی چندجداره سونیکیت شده به عنوان ناخالصی به محلول سل اولیه اضافه شدند و فیلم نازک نانوکامپوزیت MWCNT/ZnO ساخته شد نتایج اندازه گیری ها نشان داد سرعت تجزیه فیلم نازک MWCNT/ZnO نسبت به فیلم فاقد ناخالصی بیشتر است انالیز TEM از نانولوله های کربنی بعمل آمد همچنین انالیز UV-Spectrum XRD از نمونه فیلمهای (MWCNT/ZnO) (ZnO) به عمل امد