سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد یزدانی – دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس – تهران
محسن صالح کوتاهی – دانشکده علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
سوران نبوی – دانشکده علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران

چکیده:

تشکیل ترکیب بین فلزی Gd-Bi با درصد یونهای مغناطیسی در ترکیب در ارتباط است . خاصیت مغناطیسی Gd5Bi3 با اندازگیری نفوذپذیری مغناطیسی برای دو پخت مختلف بررسی شد . شکل گیری ترکیب با افزودن یون مغناطیسی به عنوان انرژی نهفته سیستم بعلت قطبیدگی باند رسانش و تغییر ماهیت الکترونهای آزاد رسانش انتظارمی رود . در نهایت بدلیل ناپایداری Gd5Bi3و اثبات آن با برنامه Wien2k ، تشکیل ترکیب بین فلزی Gd2Biرا پیشنهاد می کنیم.