سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد قنبری – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
معصومه مامی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

نوسانات کاهش ارزش و قدرت پول رایج در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه بوده است. اگر سود را بر فرض عدم تغییر سطح قیمت ها اندازه گیری و شناسایی نماییمف صورتهای مالی شرکت گمراه کننده خواهد بود. حسابداری تورمی بعنوان صورت مالی تکمیلی می تواند اشکالات ناشی از کاهش ارزش واحد پولی را مرتفع نماید. صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی بعنوان مکمل صورتهای مالی در نشان دادن وضعیت دارایی ها، بدهی ها و سود و زیان به مدیران سازمان در اخذ تصمیمات اقتصادی و عملیاتی در بکارگیری منابع مالی، هدف اصلی این پژوهش می باشد. صورتهای مالی سازمان بر مبنای روش ارزش ریال ثابت، ارقام ترازنامه به اقلام پولی و غیرپولی طبقه بندی و با استفاده از میانگین شاخص قیمت ها، تعدیل می شوند. در این تحقیق با بکارگیری از پرسشنامه لیکرت، نظرات کارشناسان و مدیران سازمان در خصوص میزان استفاده از صورتهای مالی محاسبه شده بر مبنای تورمی در تصمیم گیری های سازمان، جمع بندی و با استفاده از روشهای آماری و نرم افزار SPSS آمارهای توصیفی و استنباطی مربوطه استخراج و تکمیل و تحلیل گردیده است. نتایج نشان می دهد که اطلاعات حاصل از حسابداری تورمی قدرت تصمیم گیری را افزایش می دهد.