سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران پردیس فنی دانشگاه تهران
محمد متینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

در مقاله حاضر نتایج مدلسازی توزیع مواد شیمیایی و سموم دفع افات کشاورزی نفوذ یافته از زمینهای زراعتی ساحلی به داخل خلیج گرگان ارائه شده است خلیج گرگان به لحاظ زیست محیطی ارزش فراوان دارد به منظور مدلسازی جریان از یک مدل عددی که مبنای آن روش حجم محدود می باشد استفاده شده است برای انجام مدلسازی توزیع مواد شیمیایی و سموم دفع افات کشاورزی یک مدل دو بعدی با کاربرد روش ردیابی ذره تهیه شده است در هنگام مد طوفان در دریای خزر افزایش تراز سطح آب در دهانه خلیج بوجود امده و موجب توسعه جریان از دریای خزر به سمت داخل خلیج می شود و همراه با خود مواد شیمیایی و سموم دفع افات کشاورزی را به سمت داخل خلیج هدایت می کند ورودالودگیدر فاصله بین بندر ترکمن و بندرگز که زمینهای کشاورزی زیادی دراین فاصله قرا ردارند در نظر گرفته شده است.