سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید باقری – دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی، مرکز بین المللی علوم و تکنولو
مصطفی علیزاده – استادیار پژوهشکده مهندسی مواد، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشر
علی کمالی – شرکت فولاد آلیاژی ایران
طاهره حقیر – شرکت فولاد آلیاژی ایران

چکیده:

در این تحقیق مکانیزم تشکیل ترک گرم جدایشی و باز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دانسیته عیب ترک گرم از سطح تا مرکز بلوم های حاصل از ریخته گری پیوسته و امکان حرکت ترک گرم به سمت سطح در حین تولید محصول نهایی،مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت انجام این تحقیق از نمونه های کارخانه ای (از دو نوع مختلف فولاد) ، تکنیک متالوگرافی و میکروسکپ الکترونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در ابتدا ترک گرم جدایشی به صورت ذرات کرویسولفید منگنز و یا ترک طولی پر شده از فلز پایه با غلظت بالای منگنز و گوگرد، به وجود می آید. سپس در اثر تنش،ترک گرم باز در اطراف ذرات کروی سولفید منگنز شکل می گیرد. همچنین با نزدیک شدن به سطح قطعه بر دانسیته عیب ترک گرم افزوده می شود. ضمن اینکه در مراحل مختلف تولید محصول نهایی، عیب ترک گرم می تواند به سطح قطعه برسد و سبب کاهش کیفیت سطح شود