سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد قبله وی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران
سیدمسلم موسوی پناه – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،ایران
محمد طوری بیله درق – کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی،ایران
نرگس سجادیه – دکترا، استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

اراده در انسان طبق نظر علامه طباطبایی دارای یک مسیر برای وقوع پیوستن است. نفس در درون خود کمال را به وسیله وهم تصور می کند. این تصور علم است . این علم در صورت لذت داشتن وکمال محسوب شدن برای نفس ، شوق را پدید می آورد. قوه عقلیه کلیاتی را از جزئیات عالم درک می کند و یادر اثر حرکت از معلوم به مجهول که تفکر است ،درک جدیدی برایش حاصل می شود . نتیجه قوه عقلیه هم علم است . این علم هم در انسان شوق ایجاد می کند. داشته های وجودی فرد و عوامل اجتماعی از عوامل موثر بر علم و شوق هستند . شوق و علم در وجود انسان اراده را پدید می آورند.