سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاالدین نیک روز – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه شهید باهنر ک
مرتضی زندرحیمی – دانشیار بخش مهندسی موادو متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین تحقیق سل توسط پیشروهای Tetraethyl orthosilane (TEOS) و Methyltriethoxy silane (MTES) با استفاده از اسید نیتریک به عنوان کاتالیزور اسیدی تهیه گردید و نانوذرات تهیه شده با روش غوطه وری روی سطح نشانده شدند و پوششی الی – غیرالی تولید شد. مورفولوژی سطح با دستگاه SEM و خواص خوردگی به روشهای پلاریزاسیون مقاومتی در محلول 5/3 درصد وزنی آب نمک بررسی شد نتایج نشان داد که هرچه MTES بیشتر باشد پوشش خواص الی بیشتری از خود نشان میدهد و مقاومت به خوردگی این الیاژ بهتر خواهد بود.