سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صبا سلوکیان – کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

در معماری خانه های قدیمی ایران توجه معماران به ساختار خاص فضای خانه ها و برقراری ارتباط میان اجزای آنها با بینش عرفانی و نشانه شناختی در پس معماری هنری است هماهنگی مناسبات ساختار اجزای خانه از لحاظ فرم، رنگ و عناصر هندسی با اصول عرفان ایرانی اسلامی و جهان بینی خاص معمار و ساکنان نگارنده را بر ان داشت که خانه های ایرانی را از این منظر براساس نظریات نشانه شناختی نظریه پردازانی چون سوسور، فوکو، یاکوبسن و … و در زمینه های خلق اثر هنری از مقاله ی مارتین هایدگر با نام سراغاز کار هنری و همچنین براساس اموزه های فلسفی و عرفانی به تحلیل خانه های قدیمی ایران از این منظور بپردازد. موضوع این پژوهش بررسی ساختار نشانه شناختی فضای گنبد درخانه های قدیمی ایران و ارتباط بینش هنرمند معمار در ارتباط با درک از جهان هستی و ماوران آن باشد.