سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لاله عطایی سرشت –
محمود مصلحی فرد –
صمد سبحانیان –

چکیده:

با توجه به ویژگی های محصولات گداخت و بررسی طیف نشر سیکلوترونی ذره آلفا و مشخصات آن، نیروهای وارد بر ذرات یونی در میدان مغناطیسی توکامک در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از شرط جهش، مسیر حرکت این ذرات و نقاط جهش آن ها وهمچنین مسیر حرکت این یون ها با زوایای حمله متفاوت در توکامک های مختلف محاسبه و ترسیم شده است.