سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ساجده صفی خوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان
بتول ملک حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

کاهش منابع آبی و رقابت شدید برای آب از سوی بخش های مختلف، آب را به یک کالای تجارتی بزرگ مبدل کرده و این تمایلرا در اغلب دولتها به وجودآورد که برای ایجاد امنیت آبی به تجارت آب بپردازند. در کشور ایران نیز به دلیل کمبود شدید آب وافزایش هدررفت آن در بخش کشاورزی، تجارت آب افزایش و آن را راهکاری برای حل مشکلات کمبود منابع آبی تلقی می کننداما بسیاری از مشکلات منابع آبی کشور ناشی از سیاست ها و عدم تخصیص بهینه ی آن است و مدیریت آن یک مسأله ی سیاسی،اقتصادی و اجتماعی است که نیازمند فعالیت های جمعی است که با اصلاح الگوی مصرف و تخصیص بهینه ی آب امکانپذیر استو افزایش تجارت آب، رقابت و ثروت طبقه ی خاصی از جهان و وابستگی کشورها به ملت های دیگر را در پی داشته که با سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور در تضاد است.