سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ژیلا شکرزاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
ولی اله خوشطینت – استادیار رشته الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه پیام نور ایران

چکیده:

امروزه نظام های کیفری سعی کرده ان تا با اعمال نهادهایی نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای تنبه و اصلاح مجرم استفاده کنند . نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی نمونه های از این روش هاست . در قانون جدید نظام نیمه آزادی مشتمل بر حبس های تعریزی درجه 5 تا 7 است که طبق آن مجرمین این دسته از تعزیرات می توانند با جکم دادگاه و سپزدن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، خرفه ای، آموزشی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی، و … در زمان اجرای حکم حبس، در خارج از زندان، یکی از فعالیت های مذکور را انجام بدهند، البته اعمال نظام نیمه آزادی مشروط بر گذشت شاکی می باشد. به طور کلی نظام نیمه آزادی یکی دیگر از ابزارهایی است که قانونگذار در جهت اعمال اقدامات تامینی و حمایتی از مجرمین، در اختیار قضات گذاشته است .