سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم مرادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
خداکرم مظاهری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
طیبه حسینی – دانشجوی کارشناسی راشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ایلام، ایران

چکیده:

تزیین در هنر اسلامی، پیوسته جایگاهی رفیع داشته است . هنر تزیین هم می تواند شکل را زینت بخشد و هم فی نفسه از نظر زیبایی شناسی داری ارزش باشد . در واقع بحث معماری اسلامی بدون پرداختن به تزیینات آن ناقص می باشد زیرا تزیینات جزء لاینفک معماری اسلامی است و بخش عمده ای از معماری اسلامی به تزیینات اختصاص یافته است . هنر تزیین عملکرد وسیع و ارزشمندی در راستای اهداف معماری اسلامی و حتی در شکل گیری و دوام و بقای آن دراد . این هنر در معماری اسلامی دارای دامنه ی وسیع و رشته های گوناگون است و تردیدی نیست که هر شته از هنر تزیینی در اسلام، مجموعه ای است گویا از تمامی تلاش های و استعداد ها و جلوه های گوناگون در سایر رشته های تزیینی که می توان از ورای هر کدام به ارزشهای والای این هنر پی برد . در این پژوهش سعی بر شناختن رشته های مختلف تزیینی در معماری اسلامی شده است و ضمن مشخص کردن جایگاه هر کدام، ویژگی های آنها را یادآور می شود . همچچنینی این مقاله به معرفی شاخص ترین نمادها در هنر تزیین اسلامی پرداخته است که حاکی از آن است بحث تزیینات در معماری اسلامی فقط به زیبایی ظاهری نمی پردازد بلکه می تواند تداعی کننده و نمودجلوه هایی از فضای قدسی باشد .