سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تورج اسدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

پدیده فرسایش بادی و هجوم تپه های ماسه ای روان بر اثر عوامل انسانی و طبیعی به خصوص اقلیم و خشکسالی های پیاپی که موجب تغییر در پوشش گیاهی می گردد ایجاد می شود تغییر در جوامع گیاهی در طول زمان اثرات منفی زیادی در منطقه جاسک در استان هرمزگان به زیرساختهای اقتصادی، راههای مواصلاتی وارد نموده است جهت بررسی خصوصیات خاک در تپه های ماسه ای فعال و غیرفعال تحقیقی در منطقه مورد نظر انجام شد. این منطقه در 300 کیلومتری شمال شرقی بندر عباس واقع است برای این منظور به صورت تصادفی از مکانهای مالچ پاشی شده مالچ و پوشش گیاهی در دو عمق سطحی 10-0 سانتی متری و عمقی بیش از 10 سانتی متری نمونه برداری انجام گرفت. همچنین از منطقه تپه های ماسه ای فعال بدون پوشش گیاهی نیز به عنوان شاهد نمونه برداری انجام شد. در مرحله بعدی برروی نمونه های خاک ازمایشهای فیزیکی و شیمیایی انجام شد و پس از فراهم شدن داده ها اقدام به تجزیه اماری و ازمون مقایسه میانگین دانکن با استفاده از نرم افزار SPSS گردید. نتایج نشان میدهد در بخشهای واجد پوشش گیاهی افزایش میزان مواد الی درخاک مشاهده شد که دراینها در درازمدت باعث بهبودی ساختار خاک می شوند