سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمیله سیدیزدی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران،
حسین فرمان – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران،

چکیده:

در این مقاله طرح پراش نوترون از آب در محیط مقید با درصدهای پرشدگی مختلف ( ۱/۱۵ ، ۰/۹۵، ۰/۶۰ و ۰/۴۰) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. ماده مورد استفاده سیلیکای SBA-15 با نام تجاری F5 با اندازه حفره ۸۶ آنگستروم میباشد. طرحهای پراش به دست آمده اختلاف زیادی با یکدیگر نشان میدهند و این مطلب نشان دهنده این است که رفتار پیچیده آب در محیط های مقید، مستقیماً تحت تأثیر میزان پرشدگی حفره هاست که به تشکیل فازهای مختلف آب/یخ می انجامد.