سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه مومنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمجتبی زبرجد – دانشیار مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مزینانی – استادیار مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فوم آلومینیوم به دلیل خواص منحصربفردی چون استحکام ویژه بالا، مدول الاستیک ویژه بالا و ظرفیت جذب انرژی بالا میتواند درگستره وسیعی از کاربردها جایگزین سایر مواد باشد. یکی از مهم ترین و اثربخش ترین راه های استحکام بخشی فوم های فلزی، کامپوزیت سازی آنها با ذرات با مدول الاستیک بالا مانند ذرات سرامیکی است. فومAl/SiC به طور وسیعی در صنایع هوافضا وخودروسازی به عنوان عایق های حرارتی، شافت خودروها، روتورهای ترمز، بال جت جنگنده، قطعات موتور انفجار و… استفاده می شود.در این مقاله نقش ذرات کاربید سیلسیمSiC) بر خواص خمشی و ریزساختار فوم آلومینیوم مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور فوم کامپوزیتی سلول بستهAl/SiC درصدهای مختلف ( 2. 5 و 10 درصد حجمی) به روش ذوبی تولیدگردید. ارزیابی های میکروسکوپی با کمک میکروسکوپ نوری به منظور بررسی مورفولوژی حفرات و ساختار سلولی فوم ها انجام گرفته است. همچنین آزمون خمش سه نقطه ای روی نمونه های استاندارد انجام پذیرفته است. نتایج ارزیابی های میکروسکوپی نشان می دهد که با افزایش درصد ذراتSiC اندازه سلول ها کاهش و ضخامت دیواره سلول ها افزایش یافته است