سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید محمدرضا موسوی – کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای،مدرس دانشگاه پیام نور، ایران
احمد حسینی امجد – کارشناسی ارشد روابط بی الملل، دانشگاه تهران،ایران

چکیده:

یکی از ویژگی های چشمگیر ارتباطات در دنیای معاصر این است که در مقیاسی صورت می گیرد که به طور روز افزونی جهانی است . ارتباطات و پیام رسانی به پشتوانه رشد و گسترش تکنولوژی ، تمام جهان را تحت پوشش خود گرفته اند. رسانه های مجازی با شکستن انحصار دولت در مهندسی افکار عمومی و آشکار کردن ناتوانی دولت در استقلال ملی، تامین خدمات بهینه و اقتصاد و نیز مدیریت عاری از فساد سبب شکل گیری تحولات وسیعی از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند . نقش و اهمیت رسانه ها و شبکه های اجتماعی در تحولات اخیر خاورمیانه ثابت کرد که همین وسائل ارتباطی امروز به عنوان مهمترین عامل و محرک در تحولات جهانی نقشی انکار ناپذیر دارند . شبکه هایی که با پوشش دادن ثانیه به ثانیه تحولات و جهت دادن به نگاه مخاطب نقشی مهم در به ثمر نشاندن انقلابات داشته اند .