سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پیام زین العابدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکده پردیس البرز، دانشگاه تهران، ایران
حمید دهقانپور – دکتری پژوهش هنر، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر تهران، ایران

چکیده:

اقتصاد مقاومتی نوعی پایندگی اقتصادیست و معمولاً در موقعیت های خاص اجتماعی و سیاسی پیش می آید و در جهت تصاحب بازارهای بین المللی گام برداشته و تولید کالاهای صادراتی را افزایش می دهد. به عبارت دیگر آزادسازی تجاری را با هدف کاستن واردات و افزایش اشتغال و کار، افزایش صادرات و منابع ارزی و درنتیجه رفاه جامعه می نماید. در این نوع نگرش اقتصادی، تولید قدرتمند شده و درنتیجه تحریم ها، جنگ امثالهم روی کشور بی تاثیر خواهد بود. بدیهی است امروزه در میدان جنگ رسانه ای، اقتصاد مقاومتی، رسانه ایی هوشیار، مطلع، سریع و منعطف می خواهد تا با آگاه سازی و قدرت اقناع افکار عمومی، بتواند محورهای مربوط به این نوع نگرش را بر اقتصاد کشور اعمال کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است، بنابراین در این مقاله با استفاده از مطالعه منابع معتبر پیرامون موضوع، به بررسی نقش رسانه در تحقق آرمان ها، چشم انداز و ماموریت استراتژی اقتصاد مقاومتی می پردازیم.