سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدابوالحسن موسویان – اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران

چکیده:

محیط زیست یکی از اصلی ترین و مهمترین نگرانی ها و دغدغههای جوامع بشری د رچند دهه گذشته تاکنون بوده است حمل و نقل اثار متفاوت از قبیل الودگی هوا و الودگی صدای حاصل از تردد جاده ای برمحیط زیست وارد می سازد الودگی هوا ناشی از سوخت فسیلی خودروها سوانح رانندگی را افزایش میدهد و با کاهش دما الودگی هوا تشدیدمی شود ایجادتسهیلات حمل و نقل در شهرها و ایجاد ترافیک روان، امد و شد اسان با کاهش مصرف حاملهای انرژی می تواندنقش بسزایی در کم کردن سرانه مصرف و به تبع آن کاهش هزینه های سفر ایفا نماید الودگی هوا و الودگی صوتی امروزه بخش مهمی از دغدغه های محیط زیست به حساب می اید ازاین رو کنترل و بررسی عوامل الاینده به منظور جلوگیری از بروز انواع بیماریهای قلبی و تنفسی، گرمایش جهانی، بهم خوردن تعادل اکوسیستم کره زمین و.. از اولویتهای جوامع رو به رشد و پیشرفته است.