سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب

چکیده:

کمبود آب یکی از چالشهای جدی عصر حاضر می باشد که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک چنانچه به درستی مورد توجه قرار نگیرد به یکی از مهمترین عوامل منازعه بین انسانها و کشورها مبدل گردد، اگر چه که در حال حاض هم -در مقیاس های متفاوت بصورت خرد و کلان عامل بسیاری از تعارضات بین المللی و اجتماعی می باشد. در این میان توجه به منابع آب زیرزمینی و بهره برداری از آنها یکی از مسائل کلیدی در بخش تأمین آب می باشد که در مقایسه با منابع آبسطحی مطمئن تر و از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد. یکی از روشهایی که جهت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی به هر دو شکل سنتی و مدرن در گذشته و حال و بطور عمده در نقاط خشک دنیا مورد استفاده قرار گرفته است، سدهای زیرزمینی می باشد. این سازه بصورت یک پرده آب بند در عمق آبرفت مسیل هایی که دارای جریان سطحی قابل توجهنیستند احداث و علاوه بر جمع آوری و کانالیزه نمودن کل جریان زیرقشری که در آبرفت وجود دارد، باعث به سطح کشاندن جریان زیر قشری )چشمه های مصنوعی( و ایجاد یک سفره آب زیرزمینی مصنوعی در بالادست نیز می شوند.راندمان این روش همانند سایر طرحهای تأمین آب وابسته به شرایط خاص توپوگرافی و زمین شناسی منطقه است