سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد وثیق – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران
علیرضا دوستان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
مسعود فرزان منش – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

آثار فاخر معماری سنتی ایران به دلیل خصوصیات منحصربفرد خود زبانزد هستند. لیکن واقعیتی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که معماری معاصر ما تحت تأثیر عوامل سیاسی- اقتصادی مورد سود جویی واقع شده، اهمیت آن نادیده گرفته میشود و سیمای سنتی شهرها در حال تخریب است منظر به ظاهر مدرن آن با فرهنگ، آئین و حقیقت مردمان این سرزمین بیگانه است. آثاری مانند کتابخانه ها، موزه ها، ساختمان های مسکونی و حتی مساجد، خالی از حس مکانند این وضعیت به هیچ وجه درخور جامعه ای با پیشینه ای به بلندای تاریخ نیست. این دغدغه نگارنده را برآن داشت تا عوامل کالبدی مؤثر در انتقال حس مکان را واکاوی کند. در گردآوری داده های این نگاره از روش کتابخانه ای همراه با مطالعات میدانی بهره گرفته شده در پایان این پژوهش نظریات مبنی بر اهمیت بنیادین عوامل کالبدی در افزایش یا کاهش کیفیت حس مکان را قوت بخشید