سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

تقی وحیدی – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی و دانشگاه پیام نور دماوند
فاطمه خانی – دانشگاه پیام نور دماوند

چکیده:

پس از اینکه انسان دوره کشاورزی را پشت سر گذاشته و وارد دنیای صنعت گردید، تولید انبوه در کارخانجات و به دنبال آن مصرفگرایی ملاک رفاه مردم در بسیاری از کشورها قرار گرفت و بشر بدون توجه کافی به پیامدهای مصرف خود، در جستجوی احداث صنایع مختلف و پاسخ دادن به نیاز مصرف خویشبود. بنابراین مصرف حاملهای انرژی به ویژه نوع فسیلی آن شتاب بیشتری به خود گرفته و آلودگیهای زیست محیطی روند فزایندهای پیدا کرد. پس از ورود به موج سوم پیشرفت و عصر دانش و اطلاعات، بشر دریافت که بایستی برای ترمیم آسیبهایی که بر پیکره این کره خاکی وارد کرده چاره ای بیندیشد و از اینجا بود که مقوله مصرف بهینه انرژی و پس از آن ، گرایش به انرژیهای تجدیدپذیر روندی شتابان به خود گرفت. در این نوشتار با نگاه به اهمیت مدیریت دانش و نقش آن در بهبود مصرف انرژی برق از سوی مشترکین، تلاش شده که در راستای بهرهبرداری از منابع موجود به ویژه منابع خدادادی کشور عزیزمان بررسی هایی صورت گرفته و پیشنهادهایی ارایه گردد.