سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید سعیدا اردکانی – استادیار دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد)
سمیه سالم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد)

چکیده:

ایجاد بسترهایی برای عرضه دانش، علاوه بر فراهم آوردن ارزش اقتصادی قابل توجه برای سازمان ها، منجر به رشد اقتصادی و فنی جامعه می شود. اهمیت این مطلب باعث شده است تا مطالعات و پژوهشهای فراوانی در مورد این موضوع در موسسات مختلف انجام شود . نقش این تحقیقات ب ه ویژه در سازمان های خصوصی و تحقیقاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است . از آنجا که در سازمان های خصوصی به بازار رسانیدن یک محصول می تواند، تضمین کننده موفقیت و بقای سازمان باشد، تجاری سازی دانش به عنوان یک عامل حیاتی مطرح شده است . در سازمان های تحقیقاتی نیز بدون تجاری سازی یک محصول، تحقیقات معنایی ندارد . زیرا بدون دستیابی به مشتریان خاص یک محصول، تولید و یا انجام آزمایش، در مورد یک ایده بی فایده به نظر می رسد.در این مقاله با مرور ادبیات تحقیق و مطالعه کتابخانه ای قصد تشریح اهمیت و ضرورت تجاری سازی دانش و دانشگاه کارآفرین و تبیین نقش فوق العاده مراکز آموزش عالی در این زمینه را داریم