سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرامرز سپری – شرکت توزیع برق مازندران -ساری – ایران
محمد باقر اسدی کیاپی – شرکت توزیع برق مازندران -ساری – ایران

چکیده:

در شبکه های توزیع برق همچون سایر مسائل مهندسی مفهوم قابلیت اطمینان وجود داشته و افزایش آن اهمیت ویژه ای برای شرکت های توزیع برق دارد. افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع مستلزم صرف هزینه و ارزشگذاری مالی و شناسایی عوامل ناپایداری شبکه می باشد. طبق آمار تعداد قابل توجهی از خاموشیهای شبکه توزیع مازندران در اثر خرابی مقرههای فشار متوسط میباشد، لذا در این مقاله تأثیرگذاری اتصالی مقره در شاخصهای قابلیت اطمینان SAIDI ،SAIFI یک منطقه نمونه (شهر بابلسر) که اطلاعات استاتیکی شبکه بر اساس سیستم GIS برداشت گردید محاسبه و در ادامه با بررسی و تحلیل مقرههای معیوب و برآورد تابع چگالی احتمال خرابی مقره بر اساس توزیع وایبل، به نقش مقرههای فشار متوسط در ناپایداری شبکه می پردازد. در پایان نیز با روشی کاملاً ساده و کم هزینه نحوه پالایش مقره های بی کیفیت در شبکه توزیع به منظور افزایش پایداری شبکه ارائه می گردد.