سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا ایروانی – دکترای مددکاری اجتماعی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

از دیر باز امنیت یکی از نیازهای اولیه بشر بوده است و بسیاری از جنگها و صلح ها جهت بدست آوردن و حفظ امنیت رخ میداده اند . اگر بخواهیم نقش امنیت در زندگی انسانها را برسی کنیم می توان آن را به دو بخش امنیت درونی و بیرونی دسته بندی نمود، مسلماً مهمترین فاکتور زندگی سالم هرجامعه امنیت اجتماعی می باشد . با پیچیده شدن جوامع و پیرو آن روابط اجتماعی ، متغیر ها یی که بر روی امنیت اجتماعی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دارند بسیار گسترده گردیده . شغل ، قشروطبقه اجتماعی ، امید به زندگی ، سیاست ، اعتبار اجتماعی و بسیاری موارد دیگر می تواند امنیت اجتماعی را تضمین با مختل نماید. رخداد های مانند جنگ ، سوانح طبیعی ، فساد و هرج و مرج های اجتماعی ، تحدید کننده امنیت اجتماعی یک جامعه هستند. از جهت دیگر بزرگترین دستاورد ادیان الهی حفظ امنیت اجتماعی انسانها در مقابل دغدغه ها بوده است، در مورد دیگر دستاورد های اجتماعی بشر نیز می توان رده پایی از امنیت را به وضوح مشاهده کرد . باید توجه داشت برداشت ما از واژه امنیت و عوامل تامین کننده آن با توجه به زمان و فرهنگ جوامع مختلف متغیر می باشد ، ممکن است در برخی از جوامع اقتصاد و معیشت نقشی اساسی در امنیت اجتماعی افراد داشته باشد و بی کاری ، فقر و گرسنگی تحدید اصلی برای امنیت افراد آن جامعه تلقی گردد ، در عین حال در دیگر جوامع مشکلات اقتصادی ممکن است کاهش پیدا کرده باشد و شهر وندان از معیشت نسبتا مناسبی برخوردار باشند . در چنین جوامعی ممکن است موارد دیگری از جمله احترام به آزادی بیان ، آزادی های فردی ، اجتماعی و سیاسی به عنوان امنیت اجتماعی در جامعه به حساب آید .در جامعه امروز ایران و با توجه به ساخت اجتماعی آن مقوله امنیت اجتماعی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و باید توجه داشت بسیاری از مشکلات و مفاسدی که جامعه امروز ما را تحدید می کند ریشه در موارد دیگری دارد ، که حل آن به جز ریشه یابی مسائلی که مستقیما امنیت اجتماعی افراد را تحدید میکند مقدور نباشد.در این پزوهش سعی شده به نقش مشارکت شهروندان شهر وندان درافزایش میزان امنیت اجتماعی بپردازیم.