سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریسا ساوه بختیاری – گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

کارخانه داروسازی ایران دارو در منطقه مسکونی واقع شده است ورود پساب تصفیه نشده این کارخانه با داشتن COD بالا به محیط زیست منطقه موجب الودگی منابع آب و همچنین شیوع بیماری خواهد شد دراین تحقیق با توجه به خصوصیات فاضلاب تصفیه بیولوژیکی آن مورد مطالعه قرارگرفته است در شرکت داروسازی ایران دارو جهت تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن از سیستم لجن فعال استفاده می شود. جهت بررسی سیستم ازمایشات در ۲ مرحله برنامهر یزی شده بود در مرحله اول با تغییر برروی میزان خوراک ورودی، میزان بهینه خوراک دهی محاسبه گردید سپس د رمرحله بعدی مرحله دوم با درنظر گرفتن میزان بهینه خوراک دهی مرحله قبل نقش شدت هوادهی برروی کاهش COD خروجی سیستم بررسی شد.