سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه علوم سیاسی، شیراز، ایران، کارشناسی ارشد
محمد حسین بهزادی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه علوم سیاسی، شیراز، ایران، کارشناسی ارشد
محمدکاظم کاوه پیشقدم – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه علوم سیاسی، شیراز، ایران، استادیار

چکیده:

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تلفیقی است از آموزه های اسلامی و اصول مردم سالاری که عنوان مردم سالاری دینی به خود می گیرد و در ساختار سیاسی نظام جمعوری اسلامی متجلی شده است که هم جمهوریت و نقش مردم در آن راه دارد و هم اسلامیت و شریعت. مردم سالاری دینی امام آن است که حکومت اسلامی بر مبنای عدل تشکیل شود و حکومت ها باید برای مردم باشند نه مردم برا حکومت ها و پیوند و رشته اتصال این اصول بر مبنای خدا مخوری بوده و وظیفه حکومت خدمت به مردم باشد . در زمینه ویژگی ها و شاخص های مردم سالاری دینی و دموکراسی مطلوب از دیدگاه امام خمینی(ره) می توان به نفی استبداد و دیکتاری ، تامین آزادی انسان ها، پیوند با استقلال، عدالت خواهد و پیوستگی با اسلامی اشراه نمود. ایشان همچوان عقیده داشته که در چنین نظام هایی حوکت ها ( حکومت اسلامی) باید بر مبنای عدل تشکیل شوند و این حکومت ها ضمن اینک هباید مبنایی خدا محوری داشته اشند باید برای مردم باشند نه مردم برای حکومت ها این مقاله می کوشد که با روش تحلیلی – توصیفی و از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به بررسی مفهوم مردم سالاری دینی و عناصر عینی و ذهنی آن در اندیشه سیاسی اما خمنین بپردازد وهمچنین تلاش بر آن است تا بتوانیم نشان دهیم که ارکان و اصول یک دموکراسی و حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی ایشان چیست