سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین نظم فر – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
کریم پیروزی – دانشجوی دکتری شهرسازی

چکیده:

امایش سرزمین به جمعیت و فضا مدیریت فضا شامل نظام شهری ، ابادیها ، نظام شبکه های ترابری میان شهر و روستا و نظام نواحی که مبین کاربرد زمین توسط فعالیتهایی مانندکشاورزی، جنگلداری و .. است اشاره دارد از سویی عدم وجود یک مجموعه یکپارچه اطلاعات توصیفی و مکانی از منطقه نقصانی است که در زمان مطالعه و برنامه ریزی توسط مدیران احساس می شود و ازسویی دیگر انتخاب فاکتورهای متعدد برای برنامه ریزی و مدیریت بهینه سرزمین سبب تعداد لایه های اطلاعاتی شده و کوششها برای یافتن راه حلی مناسب برای تحلیل برروی تعداد زیاد لایه های اطلاعاتی و اخذ نتیجه صحیح تصمیم گیران را به سمت وسوی استفاده از سیستمی سوق می دهد که علاوه بر دقت بالا از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عملیات در حد بالایی قرا رداشته باشد. یکی از بهترین راه حلها برای حل مسئله مذکور استفاده از GIS می باشد این مقاله سعی دارد کاربردها و قابلیتهای GIS را در تهیه نقشه های مورد نیاز از قبیل نقشه های کاربری اراضی، شیب، نواحی مستعد کشاورزی، نیمه مستعد و … تحلیل و برنامه ریزی برروی این لایه ها که بصورت کاربردی در استان اذربایجان شرقی بکارگرفته شده است ارائه دهد.