سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نرگس لاریجانی – (کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکزت
اسماعیل شعبانی نژاد – (کارشناس مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تنکابن )

چکیده:

یکی از مهمترین معیارهای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتبار است که زنان در آن کشور دارا می باشند. اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروزه برای تحقق توسعه اجتماعی تسریع فرآیند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی ، چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته می شود، قطعاً تأثیری بسیار در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت . نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی ، عاملی بنیادی محسوب می گردد . در این مقاله تلاش شده تا نقش کسب و کارهای خانگی در توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان به گونه ای نوین عنوان و تشریح شود و این نوشتار درصدد است، ضمن انجام یک تحلیل اقتصادی مختصر در زمینه توسعه، به چگونگی رابطه میان موقعیت زنان با توسعه یافتگی و تأثیرگذاری مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروهای فعال جامعه در فعالیتهای اقتصادی به تحقق توسعه و عدالت اجتماعی بپردازد.