سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهاره مقدم – دانش آموخته باستان شناسی، گروه باستان شناسی واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سیدعلی اصغر میرفتاح – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

الله وردیخان سپهسالار ایران و حاکم فارس در عهد شاه عباس اول صفوی و از رجال خوشنام عصر صفوی بوده است.گنبد الله وردیخوان یک بنای هشت ضلعی است که کالمتر ین جزء مرقد امام رضا در دوره صفوی بوده،این رواق در شمالشرقی حرم واقع شده وسرتاسر این بنای منحصر به فرد ازکاشی های معرق استفاده شده و کف و ازاره آن از سنگ مرمراست.با توجه به اینکه کاشی معرق از دقت و ظرافت بیشتری نسبت به کاشی هفت رنگ برخوردار است خود دلیلی برای اهمیت و دقت نظر در ایجاد نقوش بوده.گنبد الله وردیخان مجموعه ای از انواع نقوش هندسی،گیاهی، حیوانی، کتیبه را تشکیل میدهد که هر کدام به استادانه ترین حا لت ممکن نقش شده و گویای مطلبی است. هدف اصلی این مقاله بررسی انواع نقوش بکار رفته در گنبد الله وردیخان میباشد و سوال اصلی این است که چه نقوشی در بنای الله وردخان وجود دارد؟و نقوش بیانگر چه مقصودی می باشد؟ روش تحقیق:تحلیل محتویبوده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از شیوه های کتابخانه ای و روش میدانی می باشد