سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساحل قاسمی – کارشناس ارشد معماری، مدرس دانشگاه
شهرزاد آینه چی – کارشناس ارشد مرمت، مدرس دانشگاه

چکیده:

معماری و شهرسازی همانند بسیاری از فنون، هنرها و بدایعی که در جامعه بشری رخ می نمایند، بر مبنای اصول و ارزشهایی شکل گرفته اند که این اصول و ارزشها نیز به نوبه خود منبعث از طرز تفکر و ارزشهای فرهنگی حاکم بر جامعه بوده و در عین حال از شرایط اقلیمی و محیطی، شرایط اقتصادی، از مقولات سیاسی و… متأثر می باشند. تحولات معماری و شهرسازی ایران در دوره معاصر مانند برخی دیگر از پدیده های اجتماعی و صنعتی تحت تأثیر الگوهای غربی صورت گرفت؛ بی آن که به مسایل بومی توجه کافی مبذول شود. همچنین فقدان امکانات نظری و عینی برای رشد درون زای کشور، زمینه ساز اقتباس ها و حتی تقلید نامناسب از غرب شد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی، مفاهیم و الگوهای بنیادین معماری اسلامی ایرانی و میزان انطباق پذیری معماری معاصر ضمن بکارگیری تکنولوژی نوین در امر ساخت وساز به همان الگوها می باشد. بررسی این مولفه ها به همراه ذکر آثار دهه های اخیر با نگرش به معماری اسلامی رهیافتی جهت استفاده سایر معماران از تجارب ارزنده و بکارگیری الگوها و مفاهیم معماری اسلامی ایرانی درکالبدی جدید متناسب با هویت فرهنگی و شهری در پهنه نظام اسلامی خواهد بود.