سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا کاظمی اسفنجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر
مجید گلزاری – کارشناس معماری،دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

انسان از ابتدای آفرینش به نوعی از محیط زیست اطراف خود الهام گرفته است و در ساخت و طراحی وسایل مورد نیازخود از آنها استفاده کرده است. اگر کمی به مسیر تکنولوژی دقت کنیم کم و بیش به منشاء برخی پدیدهها پی میبریم،به اینکه مثلاً هر پدیده صنعتی یا ساختمانی از کدام الگوی زنده طبیعت الهام گرفته؟و چگونه با صرف حداقل انرژی، خود را درجهت هماهنگی با طبیعت،نه در جهت مقابله با آن همگام ساخته است. تقلید از طبیعت مزایای بسیاری دارد. فرض کنیم هر جاندار کنونی محصول چندین میلیون سال تکامل است، در این فاصله زمانی طبیعت هر چه را که با هدف یژهاش سازگاری نداشته از بین برده است و این امیدواری را بوجود آورده که بشر بتواند با مطالعه فرآیند تکامل، مکانیسمهای جدید فناوری را از روی موجودات زنده نسخهبرداری کند.در این نوشته منظور این نیست که باید به تقلیداز طبیعت پرداخته و ساختمانها و سازه های مهندسی خود را عینا. به صورت و شکل و شمایل موجودات طبیعی بسازیم. بلکه در این مقاله به دنبال مفاهیم و اصولی برای انتخاب فرم و سازه و درنهایت اینکه برای رسیدن به معماری پایدار طبیعت کاملترین منبع برای کشف روشها ونحوه ساخت وساز پایدار با بیشترین بهره وری می باشد طبیعت رازهای بیشمار و ناشناخته ای دارد که تنها با پرسشگری می توان بهترین پاسخها را در راه مهندسی معماری و سازه وپایداری آنهاست. از گرمترین نقطه دنیا تا سردترین نقطه، سعی در الهامگیری از طبیعت دیده میشود. در معماری مسکونی ایران در کلبههای برگ و چوب بومیان آمازون، بناهای کاهی اقوام مختلف آفریقایی یا در کلبههای اسکیموهای بومی آلاسکا و گریلند نیز الهام از طبیعت به وضوح دیده میشود.